Корпоративна соціальна відповідальність

Компанія АГРОТЕХСОЮЗ усвідомлює, що її конкурентоспроможність у сучасних умовах прямо залежить від можливості відповідним чином реагувати на запити різних стейкхолдерів і на цій основі здійснювати свій внесок у підтримку економічної стабільності, екологічного балансу та соціальної справедливості у суспільстві, членом якого вона є. 

Саме тому компанія у 2017 році приєдналась до Глобального договору ООН, всесвітньої ініціативи, що виступає транслятором Цілей сталого розвитку і десяти принципів поведінки бізнесу у частині практикдотримання прав людини, поліпшення умов праці, екологічної складової діяльності та забезпечення належного стану оточуючого середовища, протидії і недопущення корупції у всіх її проявах для продуктивної реалізації зазначених цілей.  

Долучення до цієї добровільної ініціативи є відповідальним кроком, який засвідчує готовність компанії формувати стратегічні цілі та здійснювати свою діяльність у відповідності до запитів та потреб основних груп заінтересованих сторін,  брати активну участь у вирішенні найбільш гострих проблем бізнесу, громадянського суспільства і органів влади усіх рівнів на засадах багатостороннього продуктивного діалогу, тобто бути соціально відповідальною. Для Компанії АГРОТЕХСОЮЗ корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) є базисом для імплементації цілей сталого розвитку у бізнес-стратегію та модель поведінки. 


Звіт КСВ 2018